Irakurri berriak

Diario de Noticias-en:

Gara-n:

          Ikusi argazkiak

Irailaren 18an eta 19an 1512ko Nafarroaren Konkistan oinarritutako historialarien lehen biltzarra egin genuen Vianan. Navarro Villosladaren sortetxean bildu ziren datu, argumentu, taldetxo, ikusmin, akordio, okupatutako nazioaren kontzientzia, memoria borondate eta bestelako umoreak artikulu batean laburbiltzea ezinezkoa zaigu.

Biltzar honetan, nola ez, Albako Dukearen inbasioaz hitz egin zen, Iruñeko populazioa bikoizten zuen armada ekarri baitzuen. Erresistentziak jasan zuen hemezortzi urteko gerra gogorarazi genuen, inbaditutako populazioaren nahia zein zen erakusten zuen isildutako datua. Matxinada, errebolta eta gerrillak hizpide izan genituen. Amaiur, Noain, Hondarribia, Garazi eta setiatutako herriez, 100 urteko okupazio militarraz, espoliazioaz, lapurretez, bortxaketez eta lur arerioan soldaduen beste antzinako ohiturez.

Errealitate burujabe hura ahotara ekarri zen, lurraldeka (gaur probintziak) zatikatua izan zen euskal estatu askea. Erregina baten, Margaritaren, gortea eta Heptameron obra aipatu zen baita ere, bere garaian munduan miresmena izan baitzen. Eta milurtekoak dituen kultura baten eta egun bizirik den hizkuntza baten berri ere bai, Nafarroa herri izan zuena eta bere antolakuntza politikoa izan zuena.

Eztabaidan Erromako elizaren erretorika zalantzan jarri zen, bidegabekeria hura santutu zuelako. Biolentzia hura bidezkotzat eta kristautzat eman zuten teologo batzuen arrazonamenduak eman ziren ezagutzera; eta baita faltsifikatutako aita santuaren buldak eta historiara abilezia makiavelikoaren eredu pasa den errege baten kako-makoak ere. Zentzu honetan, nafar erregetza ez-legitimotzat ematen zuen tesi harrigarri hura aipatu zen, Eneko Aritza, nonbait, errege godoengandik ez zetorrelako; eta beste hamaika honelako historia haur-lezio.

Cesar Borgiaz ere aritu ziren biltzarkideak, eta defendatzeko kausa eta harrera lur Nafarroa hartu zuten beste bidaiariez ere bai.

Estatuaren arrazoiaz hitz egin zen -iraingarria eta espainola noski- eta atzerriko geografiaren kontu eguzkia hartu nahi zuen inperio baten hastapenez, Nafarroan jantzi baitzituen lehen botak. Hauts haietatik, gaurko lohiak; garbi agertu zen ez ginela errota mugitzen ez duen joandako uraz ari, baizik eta garaian sortu eta gaurdaino ailegatu den egoera bidegabeko batez.

Unibertsitate eta ikastetxeetan gure historiako gertaerak isilean gordetzen direla gogoratu genuen; eta isilean gordetzen ez direnean, ongi moldatutako bertsioekin disimulatzen dira, adibidez, anexioa aurkeztuz, hitzarmena -armada beraren esku Ameriketako 100 milioi pertsonaren akabatzea bezalako «hitzarmena» kasu-. Eta hitzarmenaren teoria baldar hori mende hauetan hemengo elite batzuek nola defendatu zuten planteatu zen, komeni zitzaien pribilegioei eusteko.

Erre, desagertu, desitxuratu diren dokumentu askoren faltan, euskal independentzia hari beste zantzu batzuen bitartez erreparatu zitzaion. Hori da, esaterako, defentsarako eraiki ziren gazteluen adibidea; lurraldea mugatzen duten eraikinen sarea, ondare arkitektoniko eta sinbolikoa, presentzia politikoaren eta burujabetzaren adierazpena, inbaditzaileak gogotik suntsitua izan baitzen erresistentzia edo fantasia aztarna oro ezabatzeko.

Numismatikak ere bere tokia izan zuen, barscunes eta nafar txanponen bilduma handi batekin; horiek, mendez mende, ekonomia, ogasun propioa, antolakuntza sozietarioa deskribatzen dute, eta Europako estatu ezberdin baten erregeen aurpegiak eta sinboloak aurkezten dituzte.

1512-2012 Nafarroa Bizirik taldeak, gizarte mugimendua den aldetik, adierazi zuen gai horiek ez direla esklusiban historialari eta unibertsitateenak, memoria eskubide bat baita eta bere burua hartan aitortzen duen gizatalde baten beharra, aldi berean. Laburbilduz, zertaz hitz egin izan zen.

Angel Rekalde

Leer más en:

Diario de Noticias de Navarra

Gara

   Ver fotos

Los días 18 y 19 de septiembre celebramos en Viana el primer Congreso de Historiadores centrado en la Conquista de Navarra de 1512. Es imposible resumir en un artículo la cantidad de datos, argumentos, corrillos, expectación, entendimiento, conciencia de nación ocupada, voluntad de memoria y otros humores que reunió la casa natal de Navarro Villoslada.

En este Congreso se habló, por supuesto, de la invasión del duque de Alba, con una tropa tan exagerada que doblaba en número la propia población de Pamplona. Recordamos los 18 años de guerra que aguantó la resistencia, un aspecto silenciado que da la medida de cuál era la querencia de la población invadida. Hablamos de levantamientos, revueltas y guerrillas. De Amaiur, Noain, Hondarribia, Garazi, de poblaciones asediadas, de 100 años de ocupación militar, de expolio, saqueo, robos, violaciones y otras costumbres inveteradas de la soldadesca en tierra enemiga.

Se sacó a colación aquella realidad soberana, el Estado independiente vasco que fue desmembrado por territorios (hoy provincias). Salió también la corte y el Heptamerón de una reina, Margarita, que fue una maravilla en el mundo de su época. Y una cultura de milenios y una lengua que aun perdura, y que tuvo en Navarra su país, su estructura política.

En el debate se cuestionó la retórica de una iglesia de Roma que santificó aquella tropelía. Se destriparon los argumentos de unos teólogos que justificaron como guerra justa y cristiana aquella violencia; o las bulas papales falsificadas y las argucias de un rey que pasó a la historia como modelo de habilidad maquiavélica. Se mencionó, al hilo, aquella tesis peregrina de que la realeza navarra no era legítima porque Eneko Aritza no descendía de los reyes godos, la lista tan aburrida de nuestras lecciones infantiles de historia.

También se citó a César Borgia y a otros viajeros que encontraron en Navarra una causa que defender y una tierra de acogida.

Se habló de la razón de Estado, impía, española por supuesto, y de los albores de un imperio que pretendía tomar el sol sin descanso a costa de la geografía ajena, y que en Navarra se calzó las primeras botas. De aquellos polvos, estos lodos, se dejó sentado que no hablamos de agua pasada, sino de una situación injusta que entonces se creó y llega hasta nuestros días.

Recordamos que en universidades y enseñanzas se silencian estos episodios de nuestra historia, o se disimulan con versiones amañadas que los presentan como anexión, incorporación pactada (tan pactada, por citar un ejemplo, como el exterminio de 100 millones de personas en América a manos de la misma tropa). Y se planteó cómo esa burda teoría del pacto fue defendida por algunas élites del país, durante estos siglos, para mantener unos privilegios que les convenían.

A falta de muchos documentos quemados, desaparecidos, tergiversados, se puso la mirada en aquella independencia vasca a través de otros indicios. Es el caso de los castillos que se construyeron para su defensa, una serie de edificaciones que delimitan el territorio, un patrimonio arquitectónico y simbólico, expresión de presencia política y soberanía, que fue demolido a conciencia por el invasor para eliminar todo atisbo de fantasía o resistencia.

También ocupó su lugar la numismática, con una larga colección de barscunes y monedas navarras que describen, siglo tras siglo, la economía, la hacienda propia, la organización societaria, y muestran rostros de reyes y símbolos de un Estado diferente de Europa.

Nafarroa Bizirik, en cuanto movimiento social, advirtió que estos temas no pertenecen en exclusiva a historiadores y universidades, sino que la memoria es un derecho y una necesidad de toda colectividad que se autorreconoce en ella… En fin, tela, mucha, mucha tela.

Angel Rekalde

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *